Koronczi Endre: Széljegyzet
2009. július 8. – 2009. július 31.

Koronczi Endre fotósorozatainak, videómunkáinak témái gyakran olyan egyszerű, az életünket meghatározó alapvető fogalmak és érzelmek, jelenségek, amelyek beépültek a hétköznapjainkba, éppen ezért aligha gondolkodunk el rajtuk. Ezeket: emberek közötti viszonyokat (a barátság, a szerelem, az ellenségkép), állapotokat (az alvás), tárgyak és természeti jelenségek egymásra hatását vagy átalakulását (a szél, a tenger hullámai) a legkülönbözőbb eszközökkel járta körül. Újra és újra visszatért már elemzett kérdésekhez azért, hogy azokat évek múlva, egy más életkorban újra értelmezze.

Feltett kérdései vonatkozhatnak a természet elemeire, vagy az emberi lét pilléreire, olyan fogalmakra, amelyek kézenfekvő voltuk miatt nem szorulnak különösebb magyarázatra és elemzésre. Éljük életünket, és ezt alapvető szabályok irányítják, amelyeket trivialitásuk miatt elfogadunk és átélünk annak ellenére, hogy arról mindannyian más értelmezéssel, képpel rendelkezünk. Ezek összevetése azért tanulságos, mert így kiderül, például, hogy az érzelmek meghatározta kategóriáinkat milyen egyéni, sajátságos, vagy általánosítható összefüggések szövik át és irányítják.

Koronczi munkásságát elemzésekre építi, amelyekben váltakoznak a fizikai világra és az emberi világra vonatkozó definíciók. Műfajai, a fotó, a videó és az installáció lehetővé teszik, hogy különböző nyelvezettel fogalmazza meg a választ a művész által feltett kérdésre.

Az Inda Galéria kiállítása Koronczi munkásságának egy kérdéskörét járja körül, amely egyszerű fizikai jelenségekkel és elemekkel foglalkozik. Az alapelemekből kiindulva (föld-víz-levegő-tűz) ez alkalommal a szél és a lehelet összekapcsolódó jelenségeit vizsgálja. Kérdése arra vonatkozik, mi történhet, ha valamelyik az elemek közül hiányzik, ha a tűz, a szél, a víz „áll”, illetve ha a szél állóképpé merevedik.

A kiállítás fontos eleme a még be nem mutatott Négy szél sorozat, amely négy különböző helyszínen készült költői mozgóképsor a levegő mozgásáról. A táj és a növények mozgása minden darabon különböző karakterrel bír, más képet mutat. A Négy szél műfaja olyan különleges mozgókép, amely egy dvd-lejátszóval egy fotó, vagy klasszikus keretezett kép funkcióját tölti be.

Az Elemek sorozat a mozgó vizet, tüzet, földet és levegőt egyszerűen megállítja a képernyőn. Érzékletesen szembesíti a nézőt azzal a kérdéssel, mi van akkor, ha valami olyan dolog nem történik meg, amiről teljes bizonyossággal tudjuk, hogy megtörténik a környezetünkben.

A légmozgás témának emberivé „fordítása” az az új sorozat, amely a leheletet kísérli meg láthatóvá és érzékelhetővé tenni, úgy, hogy szűk kivágatú portrékat helyez egy légáramlatot „kifújó” szerkezet dobozába. Itt az állókép, a fotó életre kelti azt, amit ábrázol: a fuvallatot.

Muladi Brigittaművészettörténész

VISSZA