Csontó Lajos: Hátország építés alatt
2008. december 3. – 2009. január 17.

Csontó Lajos Inda Galériabeli kiállítása olyan művekre teszi a fő hangsúlyt, amelyek a nagyközönség számára kevéssé ismertek. Az utóbbi időben leginkább videoinstallációival szereplő művész munkáinak hátterében átgondolt fotográfiai munkásság áll. E tárlat ezekről ad számot épp a fotóhónap idején, amikor Budapesten és az országban számos kiállítóhely programja elemzi e műfaj jelenkori alakulását.

A kiállítás fotószériái a fényképezés olyan módszereit mutatják be, amelyek nem szokványosak e műfajban: ezek részben az utómunka újraértelmezésében, részben pedig teammunkában nevezhetők meg.

A háttérportrék olyan nagyításokat tartalmaznak, amelyek korábbi családi és utazási felvételek részleteinek kinagyítási eredményei. Az idő múltával újra elővett nem művészi szándékú fényképeken talált háttéralakok kifejezései és mozdulatai ihlették meg Csontót, aki ezeket a fragmentumokat a nagyítás „szétesése” ellenére nyomtatta ki nagy méretben. A hatás így kettős: egyfelől klasszikus kompozíciókat látunk kifejező portrékról, másfelől viszont a képek minősége miatt érezzük ezek eredetének bizonytalanságát. A talált képeket újra feldolgozó művészekkel – Tomas Ruff, Richard Prince – szemben Csontó eredetisége éppen abban áll, hogy ő saját archívumának kritikáját és újra vizsgálatát hozza létre képeivel.

A „History” sorozatnak is megvannak a maga fotótörténeti kapcsolatai. A Willie Doherty féle feliratos képek, vagy Blendy y Rosá történelmi helyszíneket újrafogalmazó aspektusai után ő sokkal inkább a történetiség általánosságára, fikciós voltára, illetve helyi aspektusaira kérdez rá. A tájképekre önhatalmúlag felírt „történelem” szó a helyszín történelmiesítését eredményezi, azt, hogy nézőként el kell fogadnunk azt a feltételezést, hogy az a helyszín, azért került rá a képre, mert köze van valamiféle történelemhez. A tény és a feltételezés keveredik, a közösség a múltját maga is meghatározza, illetve meghatározhatja. Legenda és tény, ugyanannak a közösségi tudatnak a részévé válik.

Muladi Brigittaművészettörténész

VISSZA