Szépség és Szörnyeteg
2008. szeptember 10. – 2008. október 3.

Fikció és valóság, filmkockák narratív elbeszélései, és saját élettörténet olvad egybe Szépfalvi Ágnes legújabb sorozatában, amely − a címben leleplezetten − a férfi és a nő viszonyáról szól. A szépség és a szörnyeteg mítosz egészen az ókorig tekint vissza, ahol a ligetek képzeletben a bennük futkározó és évődő szatírokkal és nimfákkal népesültek be. Egy rajzon és egy rokokó palotában készült önarckép háttérének falképén fel is tűnik ez a félig állat, félig ember kulcsfigura, aki leválaszthatatlan ellentétpárjaként egészíti ki a szépségként idealizált nőt. A vészjóslón túlfeszített báj, az eszményien harmonikus jelenetek kicentizett tökéletességükből fakadóan hordoznak egy fojtott feszültséget, és az alakok tartása és arckifejezése titkokat rejt. Az idillikus jelenetekben a gyönyörű fiatal nők mellett mindenhol feltűnik egy-egy szimbólumként odahelyezett állatalak, tigris, ló, vagy éppen maga King Kong egy korai rémfilmből.

A Szépfalvitól megszokott mesélőkedv, a storyboard-szerű előadásmód új műveire is jellemző − ugyan nem fűződnek szorosan egy történetté, de ugyanarról beszélnek. A festmények és rajzok ezúttal is mediális merítések, saját és talált fotók, családtagok és színésznők képmásai. A vágyott szépség ábrázolása, a szépen festett, de feszültséggel telített kép egy olyan távolságot teremt a néző és az ábrázolt között, amelyben a szubjektum, a személyiség csupán fikció, és így válnak Szépfalvi festményei a jelenkori kép-kritika részévé, és nagyon allegorikus nyelven szólva az emberi kapcsolatok vizsgálati terepeivé.

Muladi Brigittaművészettörténész,a kiállítás kurátora

VISSZA