Zellei Boglárka Éva: Örökléspróba
2023. október 10. – 2023. november 10.

Örökléspróba

Zellei Boglárka Éva projektje

„Fiatal közép-kelet európai keresztény alkotó nő vagyok.” Zellei Boglárka önmeghatározásának minden pontja egyenként és az összes permutációban együtt is kibontásra, értelmezésre érdemes. Sőt, valójában az értelmezés nem pusztán lehetőség, hanem saját magára vonatkoztatott tétje mellett messze a művész személyes történetén túl is létkérdés.

Zellei munkái, fotói, performatív akciói, installációi a kezdetektől ennek az értelem-keresésnek, önelhelyezésnek a folyamatát követik. Mostani, Örökléspróba című kiállításán ezek a kísérletek az örökség, pontosabban az öröklés kérdését, annak a személyes és a közösségi jelenhez való viszonyát, spirituális, szociális, közösségi, kulturális, történeti, etikai vonatkozásait kutatják. Zellei gyakorlatában a performansz és a képkészítés lehetőség: aktusaikban ezúttal az elhasználódott, korábbi kontextualitásában elöregedett hagyomány értelmeződhet újra és nyerhet mai jelentést.

A kiállítás terének központja a Keresztmászás no. 1 című, 2020-ban készült videó. A szoba falaihoz képest haránt belógatott vászonra vetítve látunk egy performanszt, amelyben a művész egy a szabad térben álló, több méter magas fémkeresztre mászva talál magának ideiglenes helyeket, ahonnan végignézhet a tájon. A néző nem látja amit a művész – a szemlélés aktusa, illetve az ágense a hangsúlyos. A videó mellett huszonhat fotó és egy, a projektet összefoglaló fotókönyv látható a tárlaton. A fotók közül több szintén performatív folyamatban készült, a művész látható a fenti önmeghatározással kapcsolatos kérdésekhez köthető, meditatív, reflektív-önreflektív helyzetekben. A fotósorozat Cím nélkül néven fut – az itt látható munkák közül a művész a videón kívül mindössze egyetlen képnek adott címet: Önarckép XX. századi leányszoborral. Ahogy a videónak, úgy ennek a fotónak a címe is pusztán leíró, a képhez képest tautologikus – Zellei tehát hangsúlyosan nem a szavakra, hanem teljes egészében a képre, a komponált vagy kiválasztott és rögzített látványra, a megmutatott cselekvésre vagy alakzatra bízza jelentést. A narratíva és a tapasztalás a képben, illetve a kiállítás terében egymás mellé helyezett képekben alakul. Az akkor és ott adódó, ott alakuló képi együttállásnak már akkorra és ottanra érvényes címe is lehet – ez most az Örökléspróba.

Megnyitó: 2023. október 10. kedd, 18 óra

INDA Project Room

(A fotósorozat elkészítését a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.)

VISSZA