Grodzińska, Agnieszka, Csáky Marianne, Eperjesi Ágnes: Térfeszítés
2016. szeptember 9. – 2016. október 30.

Csáky Marianne, Eperjesi Ágnes és Agnieszka Grodzińska közös kiállításával indul a 2016-os őszi évad az Inda megújult tereiben. A munkák képi nyelveinek közös elemei és az ezekben felfedezhető tematikus átjárások vezetik végig a látogatót a termeken.

Az első szobában elmozdulások, áthelyeződések mozzanatait rögzítő műveket állítottunk ki: fotogramokat, manipulált fotókra épülő kollázsokat és appropriált, beavatkozással kiterjesztett talált fényképeket. Itt, mindjárt a látogatás elején intenzíven megtapasztalhatja a néző, hogyan feszítik a munkák saját fizikai, valamint megjelenített tereiket. A térben és időben megidézett feszültség pedig hol a szorongás, hol a politikum, hol a humor nyelvén szólal meg, poétikusan, tárgyilagosan vagy iróniával. A művek a kísérletezés izgalmával, a képi-tárgyi megfogalmazások elemi érzelmi, egzisztenciális, tudásbeli és morális szükségletével és tétjével beszélnek olyan kérdésekről, mint a személyes tér/lét határai; a tömegesség és az individuális viszonyok egymásra hatása; az épített és építetlen terek emlékezetébe való beavatkozás; az idő és a lokalitások különböző síkjainak átjárásáról megélt személyes élmények és vágyak; vagy az intimitás határoltságai.

A második szobában olyan videómunkákat lát a néző, amelyek a maguk eszközeivel továbbviszik ezt a sajátos kísérletező, vizsgálódó attitűdöt, illetve az állításokat. A vizuálisnyelv-játékok itt egyrészt lokalitásokon átívelő, azokat összekötő közös pontokat és cselekvésmintákat keresnek, míg más munkák az absztrakt gondolat térbeli materializálódását képezik le, vagy a test épített térben megélt beszorítottságát teszik szorongató érzéki tapasztalattá.

Az utolsó szobában az eleve három térdimenzióban létező, vagy a harmadikba materiálisan is átlépő munkák “találtak maguknak” helyet: a tárgyak által fizikailag áttört képek; a falról lekívánkozó, de odarögzített, majd onnan magukat mégis levető alakzatok; a kép születésének érzéki absztrakciója; illetve a teret, a látványt sokszorozni hivatott, de itt fizikailag és funkcionálisan is átpozicionált tükör-sor foglal magának térrészt, és kínál egyszerre érzéki és szellemi kihívást.

A kiállítást Kozma Zsolt,
 a kiállítás kurátora nyitja meg 2016. szeptember 8-án (csütörtökön) 18 órakor.

VISSZA