Hellyel kínált jelentés
2019. június 27. – 2019. augusztus 23.

Hellyel kínált jelentés

Fiatal fotográfusok vizuális stratégiái

Többségükben a legfiatalabb fotográfus generáció képviselői vettek részt a Capa Központ által évente rendezett Budapest Portfolio Review-n. A mostani hármas egyéni kiállítás három olyan művész munkáiból válogat, akiknek a stratégiái markánsan eltérnek, ugyanakkor mindannyiuk munkái látványokat, vizuális, verbális, kulturális jeleket, jelentéseket értelmeznek át vagy újra. A kulturálisan és szociálisan rögzült jelentések egymásra vonatkoztatása, ütköztetése, illetve a velük való játék révén új rétegek tárulnak fel.

Útmutató külföldieknek (Guide for Foreigners) a címe Szabó Liza sorozatának. Két malom és egy rubik kocka találkozása; két szívószálon át egy pohárból fogy a víz egy kishal fölül — a stúdióban épített kompozíciókról készült, fémszerkezetekkel installált, a levegőben lógó digitális textilnyomatok olyan idiómákat interpretálnak képi nyelven illetve képi nyelvvé, amelyek különböző kultúrákban azt jelentik: “nem értjük egymást”, “félreértjük egymást.” A címében is a nyelvjátékot folytatja, a verbális és a képi nyelvi jel bizonytalanságait jeleníti meg a Form from sorozat is, amelyből a kiállításban két munka látható. Szabó Liza itt olyan képeket épít meg és fotografál a stúdióban, amelyeket általában digitális képmanipulálással hoznak létre, és amely terekről és struktúrákról így többnyire azt gondoljuk, hogy fizikailag nem létez(het)nek.

Koleszár Adél az Erőszak sebei (Wounds of Violence) című sorozata Mexikóban készült, ahol a művész 2013 óta él. A felvételeken tájak és nők, az erőszak maradandó vagy múló sebeit a testükön viselő áldozatai láthatók. A szélesen elterülő, rendkívüli szépségű mexikói panoráma vagy a tájrészletek itt feketés-szürkés tónusokban vagy vöröses fénnyel derítve jelennek meg: a tájak ugyanis illegális tömegsírokat rejtenek, ahová a bandaháborúkban meggyilkoltakat temették. Ahogy a táj, a környéken élő nők is a testükön hordják a fizikai terror nyomait. A fotósorozat ezeket a sebzett testeket, a sebzett táj és a sebzett nő — a sebzett környezet és a sebzett ember és közösség portréit rendeli egymás mellé.

Zellei Boglárka Éva Hellyel kínált szent (Furnishing the Sacred) című ciklusában keresztény tradíció és az épített modern enteriőrök ízlésvilága találkozik. A kortárs keresztény gyülekezetek bemerítési szertartásai olyan köztes terekben folynak, amelyekben az emberi és a szakrális, a profán és a szent jelenik meg együtt. Az egyszerű eszközökkel épített, a bemerítésre kialakított környezet a mai értelemben véve otthonossá teszi a teret — a barkácsolás, a felhasznált egyszerű eszközök, a kézzel végzett munka révén átköltözteti a tradíciót egyfajta kortárs lelki intimitásba. Ezzel a vallást, illetve a hitet is egy 21. században értelmezett és beélhető kontextusba helyezi. Mindezeknél fogva a mai elemekből épült beltereket és a bemerítés szertartását szemlélő néző számára is hozzáféárhetőbbé és otthonosabbá válik a látottak értelmezési tere.

A konkrét témáik vizsgálatához kidolgozott módszerek következetessége és a megjelenítés vizuális ereje révén mindhárom művész stratégiája nemcsak a sorozatokban vizsgált témákhoz nyit értelmezési utakat, hanem általában is segíti a nézőt a vizuális (és verbális) reflexió automatizmusaira való rákérdezésben. Ha ez a hatás – a konkrét témák értelmezése mellett — a nézőben tudatosul és megmarad, akkor a képek hatása körülbelül olyan, mintha egyben oltást adnának a hatalmi struktúrák általi vizuális (és verbális) indoktrináció ellen.

Megnyitó: 2019. június 26. 18:00

A kiállítást megnyitja a tárlat kurátora: Kozma Zsolt

Kiállító művészek: Koleszár Adél, Szabó Liza, Zellei Boglárka Éva

VISSZA